/ 2011 / duben / Čáry máry

Zajímalo nás, jak se asi cítí pražští turisté – ráno jsme se pod Karlovým mostem nalodili do malebné dřevěné loďky a pluli jsme a kochali se a poslouchali, co povídá průvodce.

A když jsme dopluli, rozdělili jsme se na dvě veliké skupiny a rázem jsme se stali turisty tak trochu neobvyklými. Putovali jsme na místa vyznačená v mapě, ke každému místu byla připojena obálka s úkolem a pověstí k němu se vázající.

Pravděpodobně záživnější způsob než jaký nabízejí průvodci se vztyčeným deštníkem, ne? Den jsme zakončili na Čarodějnicích na Pankráci v Café na Půl cesty!

fotky / tady z lodičky


FURT NĚCO A POŘÁD NIC.