Kontrolní komise

Kontrolní komise je orgánem vykonávajícím kontrolní činnost uvnitř spolku.

Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do veškerých dokumentů spolku a požadovat spolupráci a vysvětlení k jednotlivým záležitostem od členů a zaměstnanců spolku. Kontroluje účetní závěrku.

Komise zasedá od roku 2015, schází se zpravidla dvakrát ročně, momentálně ve složení:

Marie Palečková

Lukáš Němec

Tereza Svobodová

Lucie Shomaliová

Jakub Kolda

O lidech z kontrolní komise a jejich motivacích si můžete přečíst více níže.


Kdo a proč

Marie Palečková, koordinátorka dobrovolnického programu v Asistenci, o. p. s.
Ramus je mojí srdcovou záležitostí, kdy se z koníčku stala neoddělitelná součást mýho života. Stála jsem u jeho zrodu a několik let jsem se věnovala péči a koordinaci dobrovolníků. Chvíli jsem pak také místopředsedala Honzovi Rudolfovi. Po odchodu z provozní skupiny jsem nadále řadovou asistentkou a nabídka být také členkou kontrolní komise je pro mě velkou ctí a příležitostí, jak být s interním děním v Ramusu stále alespoň trochu v kontaktu.

Lukáš Němec, projektový koordinátor
Ačkoliv jsem strávil své mládí s politickou teorií a soudobými dějinami na FF UK, svou ranou dospělost trávím tím, že pečuji o projekty. Poslední čtyři roky jsem se staral o program MEDEVAC pro české ministerstvo vnitra, nyní dělám babysittera evropskému projektu v Českomoravské konfederaci odborových svazů. Pozvánka do kontrolní komise přišla, protože někdo někde říkal, že něco, co prý jako vím a umím, může někdy pomoc. Tak jsem tu. Jo, abych nezapomněl, Ramus mám rád!

Tereza Svobodová, advokátka
Vystudovala jsem právnickou fakultu UK. V rámci své právni praxe jsem poskytovala právní poradenství spolkům a nadacím. K Ramusu jsem se dostala přes svého bývalého spolužáka a dlouholetého kamaráda Honzíka a díky němu jsem se mohla do dění Ramusu alespoň částečně zapojit a přidat ruku k dílu :).

Lucie Shomaliová, IT project executive
Během magistra na VŠE jsem se specializovala na ekonomiku neziskového sektoru a následně si našla práci u Lékařů bez hranic v oddělení fundraisingu. Ramus jsem objevila díky Zuzce a moc ráda jsem přijala její nabídku stát se součástí kontrolní komise :).

Jakub Kolda, právník
Ramus jsem poznal, když jsem jel jednou pomáhat stavět tábor. Pak jsem dostudoval právnickou fakultu a nějakou dobu žil v zahraničí. Tehdy se na mě obrátil Honza Rudolf, jestli bych nechtěl být členem kontrolní komise Ramusu. Protože kde můžu, pomůžu, tak jsem do toho šel.


FURT NĚCO A POŘÁD NIC.