Kontrolní komise

Kontrolní komise je orgánem vykonávajícím kontrolní činnost uvnitř spolku.

Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do veškerých dokumentů spolku a požadovat spolupráci a vysvětlení k jednotlivým záležitostem od členů a zaměstnanců spolku. Kontroluje účetní závěrku.

Komise zasedá od roku 2015, schází se zpravidla dvakrát ročně, momentálně ve složení:

Marie Palečková

Lucie Shomaliová

Kontrolní komise se nyní obměňuje, brzy zde uvedeme nová jména.

O lidech z kontrolní komise a jejich motivacích si můžete přečíst více níže.


Kdo a proč

Marie Palečková, čalounice, dříve koordinátorka dobrovolnického programu v Asistenci, o. p. s.
Ramus je mojí srdcovou záležitostí, kdy se z koníčku stala neoddělitelná součást mýho života. Stála jsem u jeho zrodu a několik let jsem se věnovala péči a koordinaci dobrovolníků. Chvíli jsem pak také místopředsedala Honzovi Rudolfovi. Po odchodu z provozní skupiny jsem nadále řadovou asistentkou a nabídka být také členkou kontrolní komise je pro mě velkou ctí a příležitostí, jak být s interním děním v Ramusu stále alespoň trochu v kontaktu.

Lucie Shomaliová, IT project executive
Během magistra na VŠE jsem se specializovala na ekonomiku neziskového sektoru a následně si našla práci u Lékařů bez hranic v oddělení fundraisingu. Ramus jsem objevila díky Zuzce a moc ráda jsem přijala její nabídku stát se součástí kontrolní komise :).


FURT NĚCO A POŘÁD NIC.