Myšlenka

► Ramus je platforma pro společné setkávání a aktivní využívání volného času mladých lidí s postižením i bez něj.

► Ramus je snaha být co nejméně závislý na grantových a dotačních systémech.

► Ramus je cesta, jak bořit zažité předsudky a inspirovat jednotlivce i organizace kolem sebe.

Jak výše uvedené body naplňujeme?
Viz sekce aktivita, či články a rozhovory níže.


Jak Ramus funguje?

Veškerá činnost Ramusu stojí na široké základně dobrovolnictva, mladých asistentek a asistentů, bez kterých by se žádná z našich aktivit nemohla uskutečnit.

O základní chod Ramusu se stará provozní skupina, několik lidí, kteří jsou za práci vykonávanou v rámci své pozice finančně ohodnoceni. Více o těchto lidech se dozvíte v sekci kontakt.

Provozní skupina se pravidelně schází na poradách, které je možné po předchozí domluvě navštívit.

Na našich akcích se snažíme řídit Ramusím kodexem.

Jak Ramus vznikl?

Občanské sdružení Ramus bylo založeno v listopadu 2009 partou mladých lidí s hlavním cílem pokračovat v mnohaleté tradici letních táborů pro mladé lidi s postižením v Novohradských horách. Ramus je latinský výraz pro větev, jímž jsme chtěli v době založení vyjádřit návaznost na dnes již nefungující organizaci Proutek, pod jejíž hlavičkou jsme tábory pořádali do té doby.

V aktuální podobě funguje Ramus od listopadu 2013, poté, co proběhla reorganizace sdružení shrnutá v textu Jemně fialová revoluce v občanském sdružení Ramus.


Ramus v médiích

->  Dětská mozková obrna? Spíš denně mimo obraz!
/ Radio Wave, červen 2016

-> Dotazník o financování
školní práce v rámci studia ČZU, leden 2015

-> Najít si vlastní cestu fungování
zpravodaj Moment, listopad 2014

-> Ramus je! Větev, co se hýbe bez grantů
časopis Plus 21, červenec 2014

-> Ramus: Grantsurfingu se snažíme vyhýbat
protisedi.cz, leden 2014


FURT NĚCO A POŘÁD NIC.