Ramus.je myšlenka

Ramus.je spolek, který nevyužívá granty a dotace. 

podpoř Ramus  

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

www.shodkilo.cz

 
Ramus.je myšlenka
► RAMUS.JE MYŠLENKA ◄

► Ramus je platforma pro společné setkávání a aktivní využívání volného času mladých lidí s postižením i bez něj.

► Ramus je snaha být co nejméně závislý na grantových a dotačních systémech.

► Ramus je cesta, jak bořit zažité předsudky a inspirovat jednotlivce i organizace kolem sebe.

Jak výše uvedené body naplňujeme?
Viz sekci aktivita, či články a rozhovory níže.

 
Jak Ramus funguje?

Veškerá činnost Ramusu stojí na široké základně dobrovolnictva, mladých asistentek a asistentů, bez kterých by se žádná z našich aktivit nemohla uskutečnit.

O základní chod Ramusu se stará provozní skupina, několik lidí, kteří jsou za práci vykonávanou v rámci své pozice finančně ohodnoceni. Více o těchto lidech se dozvíte v sekci kontakt.

Provozní skupina se pravidelně schází na poradách, které je možné po předchozí domluvě navštívit. Zápisy z porad jsou k nalezení v sekci průhledný.

Na našich akcích se snažíme řídit Ramusím kodexem.

 
Jak Ramus vznikl?

Občanské sdružení Ramus bylo založeno v listopadu 2009 partou mladých lidí s hlavním cílem pokračovat v mnohaleté tradici letních táborů pro mladé lidi s postižením v Novohradských horách. Ramus je latinský výraz pro větev, jímž jsme chtěli v době založení vyjádřit návaznost na dnes již nefungující organizaci Proutek, pod jejíž hlavičkou jsme tábory pořádali do té doby.

V aktuální podobě funguje Ramus od listopadu 2013, poté, co proběhla reorganizace sdružení shrnutá v textu Jemně fialová revoluce v občanském sdružení Ramus.

 
Ramus v médiích

->  Dětská mozková obrna? Spíš denně mimo obraz!
/ Radio Wave, červen 2016

-> Dotazník o financování 
školní práce v rámci studia ČZU, leden 2015

-> Najít si vlastní cestu fungování 
zpravodaj Moment, listopad 2014

-> Ramus je! Větev, co se hýbe bez grantů
časopis Plus 21, červenec 2014

-> Ramus: Grantsurfingu se snažíme vyhýbat 
protisedi.cz, leden 2014

 


Podporují nás: