/ 2015 / březen / Co naplat

Ramus.je spolek, který nevyužívá granty a dotace. 

podpoř Ramus  

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

www.shodkilo.cz

 
/ 2015 / březen / Co naplat
> zpět do zápisníku
Napsal uživatel Hynek   
04. Březen 2015

zpráva o akci Co naplat, Ramus, 25. 3. 2015
(jestli vás to nebaví číst takhle, můžete číst v .pdf:
Co naplat, bylo to skvělý!

Ve středu 4. března 2015 jsme v Divadle Archa uspořádali akci Co naplat. Tato akce měla dvě části: panelovou diskuzi o problematice financování neziskových organizací a benefiční koncert pro Ramus. Protože si zakládáme na otevřené a transparentní komunikaci, přinášíme konečně zprávu o tom, jak to celé dopadlo. Zároveň se moc omlouváme za třítýdenní zpoždění…

Panelová diskuze
Uspořádání panelové diskuze bylo logickým vyústěním změn, které Ramus v poslední době potkaly. Po vytvoření provozní skupiny (devět lidí, z nichž každý vykonává v rámci své pozice určitou práci a je za ni finančně ohodnocen) vzrostly náklady na chod celé organizace, a jelikož kriticky nahlížíme na granty a dotace, dostali jsme se tak trochu do slepé uličky. Kde a jak čerpat peníze?

Naše důsledné přemýšlení celkově generovalo více otázek než odpovědí, a protože nám bylo zřejmé, že podobné myšlenkové rébusy už v minulosti určitě někdo řešil, byla pro nás panelová diskuze zkrátka jasnou volbou.

Role moderátora se ujal konzultant v oblasti fundraisingu Jan Kroupa, který se také podílel na výběru hostů: pozvání tak nakonec přijali Erik Čipera z Asistence, Jitka Nesrstová z Greenpeace, Robert Basch z OSF Praha, Jan Kostečka z Proutku, Matěj Lejsal z domova Sue Ryder a chybět samozřejmě nemohl ani ředitel Ramusu, Jan Rudolf.

Dvouhodinová diskuze se točila zejména kolem toho, jakým způsobem neziskové organizace mohou (či by měly) oslovovat finanční dárce, co tyto dárce zajímá, co je nezajímá, jaká úskalí celý proces přináší. Zkušené organizace se o své cenné zkušenosti podělily nejen s Ramusem, ale i s početným publikem, které na základě kapacity sálu odhadujeme na cca 130 lidí.

Z diskuze jsme pořídili audiovizuální záznam. Aniž bychom se chtěli nějak přehnaně chválit, máme za to, že jsme vytvořili jedinečný materiál, ze kterého v budoucnu může čerpat řada dalších organizací (nejen).

Diskuze je impulzem jak pro nás v Ramusu, tak pro ostatní, čímž ostatně naplňujeme jeden z našich pilířů: inspirovat jednotlivce i organizace kolem sebe. Je pravděpodobné, že další diskuze na obdobná témata se budeme snažit pořádat i nadále. (Protože vše nasvědčuje tomu, že téma fundraisingu bude s ubývajícími penězi od Evropy a státu nabývat na síle…)

Díky všem za účast!

Benefiční koncert
Po diskuzi následoval (taktéž v Divadle Archa) benefiční koncert, jehož cílem bylo zkusit získat prostředky na provoz Ramusu. Co máme na mysli provozem?

Naučili jsme se dělat naše aktivity tak, že se více či méně pokryjí z příspěvků účastníků. Na co tedy musíme shánět peníze, jsou skutečně primárně pouze platy, pronájem kanclu atd. (Můžeme samozřejmě vést bouřlivé diskuze o tom, jestli je vůbec nutné a moudré dělit platy od čistých nákladů na akce, ale to v tuto chvíli nechme stranou.)

Přestože jsme tušili, že se to patrně se závratným ohlasem nesetká, propagovali jsme benefiční koncert pod názvem Co naplat a otevřeně říkali, že peníze nepůjdou na žádný konkrétní projekt, ale na náš provoz.

Při přípravě koncertu jsme vycházeli z toho, že před třemi lety přišlo na náš benefiční koncert na dodávku cca 370 lidí. Tento kalkul se ukázal jako lichý:

Do Archy přišlo 162 lidí a výtěžek z koncertu tak činí 31 600 Kč. Díky všem příchozím!

Vedeme samozřejmě diskuze o tom, co bylo příčinou menší návštěvnosti než minule, ale tím vás v této zprávě nebudeme obtěžovat. Přejděme k tomu pozitivnímu (což je to, co chcete slyšet), k věcem, které možná nejsou tak zjevné, ale pro nás nesmírně důležité.

Kapely nebyly vybírány ani tak podle toho, jaké jsou hvězdy a jestli na ně chodí lidi, ale pro to, že mají názor a tvář, a reprezentují něco, s čím se ztotožňujeme.

Elektro-popová formace Prodavač vychází z nám tolik blízkého přímočarého punkového přístupu, s duem Kieslowski nás pojí emotivnost a rozervanost, Allstar Refjúdží Band inspiruje svoji bezprostředností a nadšením, které pramení z různorodého mezinárodního složení kapely.

Spolu s moderátorem Bohdanem Bláhovcem a jeho ironickými poznámkami, které z benefičního koncertu místy dělaly až jakousi parodii na benefiční koncert, vytvořily kapely atmosféru, jež byla velmi blízká tomu, co Ramus skutečně je a jak to na našich akcích chodí: jedna z kapel se během koncertu ocitla v hledišti, o chvíli později zase publikum nastoupilo na pódium. Pakliže v jednom z našich pilířů máme boření předsudků, lze s úspěchem říct, že i tentokrát jsme jich zbořili hodně.

Při přípravě a propagaci benefičního koncertu jsme porušili patrně veškerá pravidla – moderátora neznají lidé z televize ani z rádia, plakát k akci byl natolik upřímný, až neatraktivní, účelem bylo vybrat peníze na něco tak nepopulárního, jako jsou platy.

Co hůř – během koncertu nevystoupil náš patron (žádného totiž nemáme, ale zkusíme ukecat Bohdana Bláhovce), nikdo zde nepředal pět metrů široký šek s mnoha nulami…

Šek, loga sponzorů, nic takového na akci nebylo. Čímž se dostáváme k tragikomickému závěru…

Shrnutí
Kromě firmy Amos, která nám již poněkolikáté sponzorsky vytiskla plakáty, jsme na akci přes veškeré úsilí nesehnali žádné sponzory. Celou akci (tedy benefiční koncert spolu s panelovou diskuzí) jsme platili z našich (dost možná vašich) peněz.

Celkové náklady se nakonec vyšplhaly na cca 58 000 Kč. Na akci jsme vybrali 7 354 Kč (Ramustánek + příspěvky od návštěvníků diskuze).

Celková bilance se tedy jeví jako neradostných MÍNUS 19 046 Kč.

Na diskuzi se mimojiné mluvilo o tom, co vše lze vykouzlit s čísly ve výroční zprávě, když je účetní dané neziskové organizace dostatečně šikovný/á.

My nic kouzlit nebudeme. Nemáme tu potřebu. Jsme si totiž moc dobře vědomi toho, co jsme si za těchto devatenáct tisíc koupili:

> Díky diskuzi se pro nás otevřely obzory, ke kterým bychom se jinak pracně dopracovávaly metodou pokus-omyl dost možná několik let, načerpaly jsme informace, za které se obyčejně platí, sečteno podtrženo: jsme o kus dál.

> S akcí byla spojena poměrně výrazná kampaň, ví se o nás, získali jsme desítky kontaktů a navázali řadu spoluprací.

> A hlavně co naplat: bylo to skvělý, na diskuzi i koncert máme samé pozitivní ohlasy.

Takže díky! Díky vám všem, kdo jste přišli, či se na úspěchu akce přímo podíleli.

Jsou to jmenovitě:

Partneři
Amos, a2larm, radio 1, protišedi.cz, Nový Prostor
Jedno z největších poděkování pak patří Divadlu Archa, které nám vyšlo v mnoha ohledech vstříc.

Diskuze
Jan Kroupa, Erik Čipera, Jitka Nesrstová,
Robert Basch, Jan Kostečka, Matěj Lejsal

Koncert
kluci z Prodavače, David Pomahač a Marie Kieslowski,
Phillip Schenker a ASRB, Bohdan Bláhovec


Poděkování za pomoc s PR
Jakub Hrab, Vladimír Turner, Hynek Reich Štětka, Tereza Reichová Madla Trusinová

Dík!

 FOTKY TADY

 

Podporují nás: