Jak Ramus vznikl?

Ramus vytváří platformu pro společné setkávání mladých lidí s postižením i bez něj.

Shoďte kilo s Ramusem na www.ShoďKilo.cz!

 
Jak Ramus vznikl?

Občanské sdružení Ramus bylo založeno v listopadu 2009 partou mladých lidí s hlavním cílem pokračovat v mnohaleté tradici letních táborů pro mladé lidi s postižením v Novohradských horách. Ramus je latinský výraz pro větev, jímž jsme chtěli v době založení vyjádřit návaznost na dnes již nefungující organizaci Proutek, pod jejíž hlavičkou jsme tábory pořádali do té doby.

V aktuální podobě funguje Ramus od listopadu 2013, poté, co proběhla reorganizace sdružení shrnutá v textu Jemně fialová revoluce v občanském sdružení Ramus.

 

Podporují nás: