Finanční dar

Ramus vytváří platformu pro společné setkávání mladých lidí s postižením i bez něj.

Shoďte kilo s Ramusem na www.ShoďKilo.cz!

 
Finanční dar

Ramus obdržel významný finanční dar ve výši 100 000 Kč od Jany Strakové. DÍKY, moc si toho vážíme!

Jak k tomu došlo? Na konci ledna byly uděleny ceny Nadace České spořitelny pro "hybatele změn" - a Jana Straková, která dlouhodobě bojuje za rovnost ve veřejném vzdělávání, byla jednou z oceněných. Proč se částku spojenou s oceněním rozhodla věnovat právě Ramusu, vysvětluje v tomto rozhovoru:

"Peníze jsem chtěla věnovat organizaci, která vykonává činnost související se vzděláváním, a Ramus takovou činnost bezesporu vykonává. Organizuje volnočasové aktivity pro mladé lidi s postižením a bez postižení, čímž umožňuje mladým lidem s postižením získat zážitky a zkušenosti v kolektivu vrstevníků, které by jim jinak byly nedostupné. Zároveň učí mladé lidi bez postižení, že mohou s postiženými vrstevníky leccos sdílet a že mohou řadu věcí dělat spolu. A to spolu je zcela zásadní i pro zmírňování vzdělanostních nerovností."

 

Podporují nás: